Välkomna till den elektroniska plattformen Grifon.gr

Denna plattform skapades av Grifon med säte i Heraklion, Kreta. Se till att du samtycker till företagets villkor, förutsättningar och immateriella rättigheter.

Grifon kommer aldrig att använda eller dela någon personlig information som du kan lämna på dess webbplats. Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra villkoren och förutsättningarna, liksom andra texter, i liten eller stor omfattning för att underlätta samarbete och service till dig.

 

Företaget ansvarar för att informera registrerade användare om eventuella ändringar i sina policys samt eventuella förändringar som kan ske i dina personuppgifter.

 

Texterna, bilderna, villkoren och allt som hänför sig till Grifon.gr online-plattformen tillhör exklusivt immateriella rättigheter tillhörande Grifon.

FRANCHISE

Detta avser ägare av detaljhandelsbutiker i hela Grekland.

+ När butiken godkänts och avtal undertecknats ska varje part betala det som överenskommits i tid och detta gäller såväl pengar som material. Det är bara på detta sätt som avtalet är ratificerat.

+ Byggandet eller renoveringen av butiken utförs av vår egen personal och med eget material.

+ Butiken kommer att drivas i ägarens namn och med Grifons standarddesign.

+ Urvalet av produkter kommer att göras gemensamt.

+ Vi ger våra samarbetspartners som franchisetagare möjlighet att betala 50 % av den totala bygg- och varukostnaden kontant och resterande 50 % med checkar beroende på avtalet med varje ägare.

+ Det första urvalet av produkter bestäms tillsammans med butiksägaren. Den kommer att anpassas till butikens läge, säsongens behov men även Grifons standard.

+ Upprepade beställningar ska genomföras av ägaren på det sättet som passar hen och ska prioriteras vid utförande och leverans.

+ För mer information om returer, hittar du det i returpolicy.

 

KOOPERATIVA BUTIKER

Detta avser butiksägare i hela Grekland.

+ När ovanstående har överenskommits och ett gemensamt privat avtal har upprättats är båda parter skyldiga att uttryckligen följa dessa villkor för att uppnå ett lönsamt gemensamt partnerskap.

+ Ägaren till en kooperativ butik måste stå för alla kostnader som berör de anställda i butiken (löner och försäkringar).

+ Han bör också själv vara fysiskt närvarande för att övervaka och kontrollera butiken under de timmar den är i drift.

+ Han bör informera företagets kommersiella program samma dag om alla penningtransaktioner genomförs.

+ Han fakturerar eller utfärdar alltid kvitton även när det elektroniska systemet inte är tillgängligt, därmed rekommenderas att handskrivna kvitton alltid finns tillgängliga för att undvika avbrott i butikens verksamhet.

+ I fall butiken använder manuella eller enkla kassoregister är det chefens uppgift att föra en förteckning över varubyte.

+ Produkter som ska finnas  i en co-op-butik ska bestämmas uteslutande av vårt företag.

+ Butiksägaren bör kontrollera butikens lager för att kunna genomföra upprepade beställningar i tid.

+ Äganderätten till varorna tillhör företaget tills de har betalats eller återlämnas till företaget.

+ Varorna åtföljs av expeditionsnota - lagerkvitto, efter regelbundna avräkningar kommer de sålda produkterna att faktureras.

+ Varorna åtföljs av expeditionsnota - Deposition under hela turistsäsongen, varorna faktureras efter regelbunden avräkning.

+ I slutet av turistsäsongen och efter fakturering, inventering och eventuell retur genomförts, betalas, efter avdrag för utgifter och andra kostnader, 50 % av beloppet till företaget och 50 % till den kooperativa butiken.

+ Fakturor för sålda varor ska betalas kontant innan nya varor levereras.

+ Efter turistsäsongens slut och efter det att fakturering, inventering och eventuell retur slutförts, avräkning genomförs i butiken och den kommersiella vinsten av depositionen faktureras med 20 % av de sålda varorna.

+ För mer information om returer, hittar du det i returpolicy.

SÄLJARE

Det här gäller alla säljare.

+ Vår framgång sedan 1984 till idag bygger på ett gott samarbete med såväl kunder som säljare. För att uppnå våra gemensamma mål och strävanden kommer riktlinjerna och samarbetsvillkoren från vårt företag att hjälpa dig att förverkliga dina drömmar mot framgång tillsammans med oss!

+ Säljaren får 10 % av nettobeloppet för varje beställning.

+ För varje ny kund som han/hon rekryterar till företaget får hen 5 % av beställningen, även om de genomförs direkt i vår butik.

+ Vårt företag täcker inte säljarnas rese- och boendekostnader.

+ Säljaren får sin procentandel under de första tio dagarna i den följande månaden, när företaget har fått in det belopp som kunderna ska betala.

+ Om säljaren vill delta i de mässor som vårt företag deltar i, ersätts hen för alla sina beställningar med 10 %.

+ I särskilda fall där säljaren väljer att avvika från riktlinjerna (erbjuder ytterligare rabatter, avstår från låneavgifter, underlättar betalning) sker detta på egen risk och debiteras säljaren.

Säljaren ska:

+ Känna till de samarbetsvillkor som gäller för säsongen och informera sina kunder inför varje transaktion.

+ Se till att hen omedelbart informeras via vår webbplats om eventuella prisändringar, nya artiklar etc.

+ Innan den mottagna beställningen överlämnas till företaget bör hen skriva in betalningssättet, ange kundens fullständiga uppgifter, det transportföretag med vilket hen vill ta emot sin beställning och betalningssätt samt det överenskomna leveransdatumet.

+ Om säljaren har ingått ett särskilt avtal med sin kund angående betalningssättet, tar säljaren ansvar för att får betalt och hela hans provision betalas ut först när

+ kunden har betalat hela beloppet.

+ Kundrabatter gäller och påverkar inte säljarens procentandel.

+ Om det finns kreditfakturor kommer de att dras av enligt deras procentandel.

+ För mer information om returer, hittar du det i returpolicy.

LEVERANTÖRER

Detta avser hantverkare och importörer från hela Grekland.

+ Du har möjlighet att delta i de utställningar av turistprodukter där vi deltar genom att tilldela dig en del av montern; färgningen är proportionell mot de kvadratmeter som tilldelats dig.

+ Beställningarna skickas elektroniskt till leverantören för att undvika fel, och de formuleras också efter säsong och ordervolym.

+ Leverantören är skyldig att informera företaget om leveransdatumet, samt omedelbart informera företaget om eventuella ytterligare förseningar som kan uppstå för produkter som inte finns i lager eller som är avbeställda.

+ Vi strävar efter att hålla samma priser som våra leverantörer eftersom vi arbetar för att främja produkterna och inte som konkurrenter.

+ Detta fungerar genom rabatt som är lönsam för både leverantören och oss.

+ Tillsammans kan vi sätta upp mål och välja rabatter.

+ Respektive leverantör är skyldig att ersätta defekta produkter om detta är möjligt eller reparera dem efter turistsäsongens slut. Det måste hållas avstånd mellan butikerna. Vi respekterar både våra kunder och våra leverantörer, därmed håller vi avstånden så länge vi har informerats om försäljningsställena.

+ Betalningssättet beror på varuförflyttningen och varierar beroende på avtalet med varje leverantör.

+ Leverantörer inom och utanför Attika länet är skyldiga att leverera varorna till vår partnerbyrå (Bröderna Sifakis).

+ Varorna transporteras under Grifons ansvar.

+ Transportkostnaderna ansvarar Grifon för.