Καλώς ήλθατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Grifon.gr

Η πλατφόρμα αυτή δημιουργήθηκε από την εταιρεία Grifon με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας.

Η  Grifon  ουδέποτε θα χρησιμοποιήσει ή θα μοιραστεί προσωπικές πληροφορίες που μπορείτε να καταχωρήσετε στους ισοτόπους της. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους, και προϋποθέσεις, όπως και άλλα κείμενα σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό για την ομαλή συνεργασία και την εξυπηρέτησή σας.

Η εταιρεία έχει την ευθύνη να ενημερώνει τους εγγεγραμμένους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις στις προσωπικές της πολιτικές, καθώς και για κάθε αλλαγή που μπορεί να πραγματοποιηθεί στα δεδομένα σας.

Τα κείμενα, οι φωτογραφίες, οι όροι και οτιδήποτε αναφέρεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  Grifon.gr  ανήκουν στα πνευματικά δικαιώματα και μόνο της εταιρείας  Grifon .  

 

FRANCHISE

Το παρών αναφέρεται  σε ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής πώλησης  στην Ελλάδα.

+ Κατόπιν έγκρισης και επικύρωσης του καταστατικού συμφωνητικού, κάθε μέρος δεσμεύεται να τηρεί τις συμφωνημένες παροχές, είτε αυτές είναι χρηματοοικονομικές είτε υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών.

+ Η δημιουργία ή η ανακαίνιση του καταστήματος πραγματοποιείται με τη χρήση του ειδικευμένου προσωπικού και υλικών της Grifon.

+ Το κατάστημα λειτουργεί με επωνυμία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ακολουθώντας το πρότυπο σχέδιο της Grifon.

+ Η επιλογή των προϊόντων είναι αποτέλεσμα κοινής απόφασης και συνεργασίας των δύο μερών.

+ Οι συνεργάτες μας Franchise έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το 50% του συνολικού κόστους κατασκευών και των εμπορευμάτων τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο 50% με επιταγές ανάλογα με τη συμφωνία που έχει πραγματοποιηθεί με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

+ Η επιλογή των προϊόντων συν αποφασίζεται με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Είναι ανάλογη με το σημείο που βρίσκεται το κατάστημα, τις ανάγκες της εποχής και το πρότυπο της Grifon .

+ Επαναληπτικές παραγγελίες δίνονται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης με όποιον τρόπο τον εξυπηρετεί και μπαίνουν σε προτεραιότητα στην εκτέλεση και στην παράδοση τους.

+ Για περισσότερες πληροφορίες για τις Επιστροφές θα βρείτε στην πολιτική επιστροφών.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Το παρόν αναφέρεται σε ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής πώλησης  στην Ελλάδα.

+ Αμφότερα τα δύο μέρη συντάσσουν και υπογράφουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο καθορίζονται οι όροι για μια επωφελή  συνεργασία. 

+ Τα προϊόντα της Grifon που τοποθετούνται σε συνεταιρικό κατάστημα είναι αποκλειστικά επιλογή της εταιρείας 

+ Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του καταστήματος οφείλει να ελέγχει τα αποθέματα των εμπορευμάτων που διατηρεί στο κατάστημα προκειμένου να δώσει εμπρόθεσμα επαναληπτική παραγγελία.

+ Η κυριότητα των εμπορευμάτων ανήκει στην Grifon μέχρι να εξοφληθούν ή να επιστρέψουν στην εταιρεία.

+ Τα εμπορεύματα συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής - Παρακαταθήκης. Έπειτα από τακτικές εκκαθαρίσεις τα πωλημένα προϊόντα τιμολογούνται.

+ Τα εμπορεύματα συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής – Παρακαταθήκης καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Τιμολογούνται μετά από τακτικές εκκαθαρίσεις. Στην τιμολόγηση των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται το εμπορικό κέρδος της Grifon που έχει συμφωνηθεί.

+ Μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου γίνεται  απογραφή και  εκκαθάριση . Τα πωλημένα προϊόντα τιμολογούνται.

+ Τα τιμολόγιο των πωλημένων εμπορευμάτων εξοφλούνται τοις μετρητοίς πριν την αποστολή νέων εμπορευμάτων.

+ Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ενημερώνει το online πρόγραμμα της Grifon για κάθε συναλλαγή, δραστηριότητα.

+ Σε περίπτωση που το κατάστημα λειτουργεί χειρόγραφα ή με  απλή ταμειακή μηχανή τότε ο υπεύθυνος καταστήματος υποχρεώνεται να κρατάει τη λίστα των  κινήσεων  εμπορευμάτων, συναλλαγών και να ενημερώνει την Grifon. 

+ Για περισσότερες πληροφορίες για τις Επιστροφές θα βρείτε στην πολιτική επιστροφών.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Το παρόν αναφέρεται σε πελάτες χονδρικής

+ Για περισσότερες πληροφορίες για τις Επιστροφές θα βρείτε στην πολιτική επιστροφών.

ΠΩΛΗΤΕΣ

Το παρόν αναφέρεται  στους πωλητές της GRIFON

+ Η συνεχής επιτυχία της Grifon από το 1984 οφείλεται στην αξιοπιστία , την συνέπεια και την υποδειγματική συνεργασία που έχουμε τόσο με τους πελάτες μας όσο και με τους πωλητές μας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. 

+ Ο πωλητής αμείβεται με 10% επί του καθαρού ποσού της εκάστοτε παραγγελίας που λαμβάνει.

+ Για κάθε καινούριο πελάτη που φέρει στο Grifon εισπράττει 5% από τις παραγγελίες του, εξακολουθητικά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με αυτόν  ακόμα και αν πραγματοποιούνται απευθείας στη Grifon.

+ Σε περίπτωση που ο πωλητής επιθυμεί να λάβει μέρος στις εκθέσεις που παίρνει μέρος η Grifon, αμείβεται για όλες τις παραγγελίες που λαμβάνει προσωπικά με ποσοστό 10%. Οι καινούριοι πελάτες που εξυπηρετούνται στην έκθεση ανήκουν στη Grifon.

+ Ο πωλητής εισπράττει το ποσοστό του το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, εφόσον έχει εισπράξει η Grifon το ποσό οφειλής από τους πελάτες του.

+ Σε περιπτώσεις που ο πωλητής επιλέγει προσωπικές συμφωνίες με πελάτες ( π.χ. επιπλέον εκπτώσεις) πραγματοποιούνται με δική του ευθύνη και επιβαρύνουν τον ίδιο.

+ Η Grifon δεν καλύπτει έξοδα μετακίνησης και διαμονής των πωλητών.

+ Να γνωρίζει τους όρους συνεργασίας της Grifon προκειμένου να ενημερώνει τους πελάτες τόσο σε κάθε νέα συνεργασία όσο και σε κάθε αλλαγή πολιτικής της Grifon. 

+ Κάθε παραγγελία να αναγράφει τα στοιχεία του πελάτη, τον τρόπο πληρωμής, την παράδοση και τη μεταφορική εταιρεία.

+ Σε περίπτωση που ο πωλητής έχει κάνει ειδική συμφωνία με τον πελάτη  για τον τρόπο πληρωμής αναλαμβάνει εκείνος  πλήρως την ευθύνη της είσπραξης  ολόκληρου του ποσού μέχρι την αποπληρωμή του.

+ Οι εκπτώσεις στους πελάτες ισχύουν και δεν επηρεάζονται ούτε επηρεάζουν το ποσοστό του πωλητή.

+ Αν υπάρχουν πιστωτικά τιμολόγια  αφαιρείται σύμφωνα με αυτά το ποσοστό του. 

+ Για περισσότερες πληροφορίες για τις Επιστροφές θα βρείτε στην πολιτική επιστροφών.

ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

Το παρών αναφέρεται σε βιοτέχνες και εισαγωγείς στην Ελλάδα.

+ Ο προμηθευτής  εάν επιθυμεί παίρνει μέρος στις εκθέσεις τουριστικών ειδών που συμμετέχει η Grifon. Η χρέωση είναι ανάλογη των τετραγωνικών μέτρων χρήσης.

+ Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει την Grifon για την ημερομηνία παράδοσης κάθε παραγγελίας. Ενημερώνει δε άμεσα την εταιρεία για τυχόν καθυστέρηση.

+ Προϋπόθεση συνεργασίας είναι οι επικερδείς και βιώσιμες εκπτώσεις για την  Grifon.Στόχος μας να διατηρούμε ίδιες τις τιμές πώλησης με τους προμηθευτές μας. Με αυτό τον τρόπο διαφημίζεται και η επωνυμία των συνεργατών της Grifon.

+ Μαζί μπορούμε να βάλουμε στόχους και επιλεγμένες εκπτώσεις.

+ Ο προμηθευτής οφείλει να αντικαθιστά ελλαττωματικά προϊόντα.  

+ Με σεβασμό τόσο στους πελάτες της Grifon όσο και στους προμηθευτές της κατόπιν συμφωνίας τηρούμε αποστάσεις μεταξύ των συνεργαζόμενων καταστημάτων.

 

+ Ο τρόπος πληρωμής γίνεται κατόπιν συμφωνίας.

+ Οι προμηθευτές εντός και εκτός Αττικής οφείλουν να παραδίδουν τα εμπορεύματα στο συνεργαζόμενο  πρακτορείο της Grifon.

+ Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη της  Grifon.

+ Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει την Grifon.